ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันเกียรติยศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมโรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

********************

วันพฤหัสบดี ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖

   เวลา  ๑๓. ๐๐  น.    -  ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร

วันศุกร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ น.

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ รายงานตัวที่หอประชุม

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ,๒,๔,๕ พร้อมกันที่หอประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

- ประธานในพิธีมอบ

 

   - เกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา

 

   - เกียรติบัตรเรียนดีตลอดหลักสูตร

 

   - เกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่นตลอดหลักสูตร

 

   - มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.๓ และ ม.๖

 

   - เกียรติบัตรต้นกล้าความซื่อสัตย์เพื่อชาติ

 

   - เกียรติบัตรคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา

 

   - แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่

 

   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน

 

-  ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียน

เวลา ๑๐.๓๐ น.

-  ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เวลา ๑๑.๐๐ น.

-  รำบายศรีสู่ขวัญ

-  พิธีบายศรีสู่ขวัญ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

-  เสร็จพิธี

หมายเหตุ      อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแต่งกาย    ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา           ชุดครุย

                    นักเรียน                                               ชุดนักเรียน

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,05:23   อ่าน 4041 ครั้ง