ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
แจ้งงดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On Site) จึงให้นักเรียนเรียนที่บ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On-line) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,05:26   อ่าน 4114 ครั้ง