ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรูญศรี ศรีเชียงหวาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nuchtingtong@hotmail.com
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,06:16  อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาทักษะชีวิต
รายละเอียดผลงาน
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจรูญศรี ศรีเชียงหวาง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,06:16   อ่าน 127 ครั้ง