รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อำนาจ ดงชาลี (นาจ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
อีเมล์ : amnart_at9@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 98/8 ม15 ต.บางคู้ อ. ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2555,05:28 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.179.72


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล