(คำขวัญ)(อัตลักษณ์)
(คำขวัญ)(อัตลักษณ์)

คำขวัญ

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยจรรยา
เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง