ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 159) 11 มี.ค. 66
OBEC Content Center (อ่าน 98) 06 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3944) 23 ก.พ. 65
งดการเรียนการสอน on site (อ่าน 4022) 04 ม.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 4061) 30 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม (อ่าน 4087) 11 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนยากจนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 4126) 26 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4114) 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4151) 21 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4133) 21 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4199) 19 มี.ค. 64
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7438) 26 มิ.ย. 63
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 7681) 15 ส.ค. 62
เชิญร่วมงาน UDONTHANI E-COMMERCE FAIR 2019 (อ่าน 7970) 05 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7693) 08 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7784) 03 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนีียบัตรและวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7791) 28 ก.พ. 62
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7719) 14 ธ.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถไปร่วมงาน Symposium (อ่าน 7886) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ส่องส่วางหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ (อ่าน 7912) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 7855) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8157) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ไปร่วมงานประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 7418) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 7426) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุทำระบบประปา (อ่าน 7337) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 7271) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7302) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุ (อ่าน 7244) 13 ก.ค. 61
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 7456) 20 ก.ย. 60
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/59 (อ่าน 7642) 15 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 (อ่าน 7543) 15 มี.ค. 60
ราคากลางสนามบาสเก็ตบอล (อ่าน 8699) 03 พ.ย. 59
ปปช. 01 สนามบาสเก็ตบอล (อ่าน 7524) 03 พ.ย. 59
ราคากลางงานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 7610) 03 พ.ย. 59
ปปช. 01 งานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 7552) 03 พ.ย. 59
เอกสารสอบราคาจ้าง ตามประกาศ (อ่าน 7515) 03 พ.ย. 59
ประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐. (อ่าน 7556) 03 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ),ส (อ่าน 7567) 03 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ),สนามกีฬา (๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ ) (อ่าน 7276) 03 พ.ย. 59
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 7278) 15 ต.ค. 59
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 ในวันจันทร์ที (อ่าน 7819) 09 ต.ค. 58
เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/58 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 7682) 19 เม.ย. 58
วันศุกร์ที่ ๑๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม จัดงานเลี้ยงรับ ผอ.สังข์ทอง รอญศึก และส่ง ผอ.สมาน ประวันโต (อ่าน 7750) 11 พ.ย. 57
โรงเรียนเปิดวันที่3 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 7642) 19 ต.ค. 57
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 7746) 06 ส.ค. 57
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 7778) 05 มิ.ย. 57
วันที่ 14 มิ.ย.2557 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงา (อ่าน 7730) 05 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อ่าน 8117) 30 ม.ค. 57
กำหนดการรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 8234) 30 ม.ค. 57
วันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๕๗ สอบกลางภาคเรียน (อ่าน 8184) 03 ม.ค. 57