ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 12) 14 ธ.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถไปร่วมงาน Symposium (อ่าน 130) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ส่องส่วางหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ (อ่าน 134) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 125) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 140) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ไปร่วมงานประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 116) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 137) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุทำระบบประปา (อ่าน 116) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 107) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 96) 13 ก.ค. 61
สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุ (อ่าน 115) 13 ก.ค. 61
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 283) 20 ก.ย. 60
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/59 (อ่าน 405) 15 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 (อ่าน 390) 15 มี.ค. 60
ราคากลางสนามบาสเก็ตบอล (อ่าน 755) 03 พ.ย. 59
ปปช. 01 สนามบาสเก็ตบอล (อ่าน 431) 03 พ.ย. 59
ราคากลางงานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 472) 03 พ.ย. 59
ปปช. 01 งานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 416) 03 พ.ย. 59
เอกสารสอบราคาจ้าง ตามประกาศ (อ่าน 400) 03 พ.ย. 59
ประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐. (อ่าน 451) 03 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ),ส (อ่าน 414) 03 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ),สนามกีฬา (๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ ) (อ่าน 278) 03 พ.ย. 59
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 294) 15 ต.ค. 59
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 ในวันจันทร์ที (อ่าน 638) 09 ต.ค. 58
เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/58 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 659) 19 เม.ย. 58
วันศุกร์ที่ ๑๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม จัดงานเลี้ยงรับ ผอ.สังข์ทอง รอญศึก และส่ง ผอ.สมาน ประวันโต (อ่าน 757) 11 พ.ย. 57
โรงเรียนเปิดวันที่3 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน 658) 19 ต.ค. 57
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 704) 06 ส.ค. 57
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 706) 05 มิ.ย. 57
วันที่ 14 มิ.ย.2557 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงา (อ่าน 685) 05 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อ่าน 1138) 30 ม.ค. 57
กำหนดการรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 1139) 30 ม.ค. 57
วันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๕๗ สอบกลางภาคเรียน (อ่าน 1187) 03 ม.ค. 57
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๖ (อ่าน 1207) 03 ม.ค. 57
วันที่ 2-4 ต.ค. 2556 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 1018) 18 ก.ย. 56
10 ต.ค. 56 แข่งขันกีฬาครู ณ ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา (อ่าน 1085) 09 ก.ย. 56
1 ก.ย. - 8 ต.ค. 56 เตรียมนักเรียนเพื่อแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ อ.บ้านดุง (อ่าน 1054) 09 ก.ย. 56
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม คณะครูไปร่วมประชุมสัมมนาที่ ร.ร.ดุงวิทย์ ของ สพม.20 (อ่าน 1017) 31 ก.ค. 56
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1027) 31 ก.ค. 56
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 996) 31 ก.ค. 56