ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนได้เริ่มก่อตั้งในปี 2529 โดยนาย สวาท  บุรีเพีย   ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง  นายมนเทียร  ศรีภูธร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา และนายทองคำ   เวียงคำ  ประธานสภา ตำบลนาไหม ในขณะนั้นชาวบ้านนาไหมร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ซึ่งมีนายสวัสดิ์   สมวัชรจิตร  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา  เปิดทำการสอนที่โรงเรียนบ้านนาไหม  ตำบลนาไหม

ปี 2530 นายหนูเลื่อน  อินสุวอ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 43 ไร่ และโรงเรียนจึงย้ายมาที่ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  และชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินที่ได้รับบริจาค ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

ปี 2531 โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  เนื่องจากในปีดังกล่าวเป็นปีรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โดย : admin