เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช น.พ.ร.

เพลงมาร์ชนาไหมพิทยาคม

 

          นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก             หล่อหลอมเด็กไทยให้มีปัญญา

                   ศูนย์รวมใจของชาวประชา                   แหล่งศึกษาวิชาสารพัน

                   โบกไสวน้ำเงินเหลืองคู่ไทยก้องหล้า          สร้างศรัทธาไปชั่วนิรันดร์

                   น.พ.ร.ร่วมใจสร้างสรรค์                      รักสถานบันยิ่งกว่าชีวี

                   รักษ์ศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการ            สืบสานงานพระราชดำริ

                   สนององค์พระราชาจอมจักรี                 พระบารมีเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด

                   นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก             ส่งเสริมเด็กหมั่นอบรมบ่มนิสัย

                   นำชุมชนพัฒนาพาก้าวไกล                   เชิดชูไว้คงคู่อุดรธานี
 
โดย : admin
 
 
เพลง น.พ.ร. รำลึก