ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เชิญทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีเปิด - ปิด ในวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 เป็นต้นไป 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
17 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
ดูผลการเรียนออนไลน์ sgs.bopp-obec.info
02 พ.ย. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
แต่งกายในชุดนักเรียน
29 ต.ค. 58 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แต่งกายสุภาพ