ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 งดรับสมัครเนื่องจากเลือกตั้ง)
ลักฐานการสมัคร
1.  สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร บิดา มารดา  จำนวน 1  ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา    จำนวน 1  ฉบับ
3.  สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน 1 ฉบับ

4.  รูปถ่าย  1.5  นิ้ว           จำนวน  2 รูป

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2562,10:30   อ่าน 7567 ครั้ง