ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนที่โรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
แผนที่โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ข้อมูลจาก Google  Earth