รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หมู่ 8   ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
เบอร์โทรศัพท์ 042219920 เบอร์แฟกส์ 042219920
Email : namaipit@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :