ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
รศ.นพ.โศภณ  นภาธร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,05:52   อ่าน 813 ครั้ง