ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   
 1.   การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    2.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นบ้าน เดี่ยวโหวด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    3.   การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                       ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    4.   การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    5.   การงแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    6.   การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                              ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    7.   การทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                          ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    8.   การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                           ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    9.  การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  10.  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  11.  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง
 

  


การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:50   อ่าน 319 ครั้ง