ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
"เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
5-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2562,10:00   อ่าน 926 ครั้ง