ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันกำจัดยุง
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไหม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ่นหมอกควันกำจัดยุง บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร และบ้านพักครู ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,16:05   อ่าน 166 ครั้ง