ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดยนางสาวกชกร อ่อนละมุล ประธานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,16:46   อ่าน 1198 ครั้ง