ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   
 1.   การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    2.   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นบ้าน เดี่ยวโหวด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    3.   การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                       ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    4.   การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    5.   การงแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    6.   การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                              ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    7.   การทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                          ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    8.   การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                           ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    9.  การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  10.  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  11.  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง
 

  


การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นบ้าน(เดี่ยวโหวด)
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นบ้าน(เดี่ยวโหวด)
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นบ้าน(เดี่ยวโหวด)
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นบ้าน(เดี่ยวโหวด)
การแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:50   อ่าน 2555 ครั้ง