ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2-4 ต.ค. 2556 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 7799) 18 ก.ย. 56
10 ต.ค. 56 แข่งขันกีฬาครู ณ ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา (อ่าน 7820) 09 ก.ย. 56
1 ก.ย. - 8 ต.ค. 56 เตรียมนักเรียนเพื่อแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ อ.บ้านดุง (อ่าน 7799) 09 ก.ย. 56
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม คณะครูไปร่วมประชุมสัมมนาที่ ร.ร.ดุงวิทย์ ของ สพม.20 (อ่าน 7764) 31 ก.ค. 56
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 7769) 31 ก.ค. 56
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 7772) 31 ก.ค. 56
วันพุธ ที่ 26 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 7727) 19 มิ.ย. 56
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 7720) 10 เม.ย. 56
กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี 56 ในวันที่ 14 เมษายน 2556 (อ่าน 7805) 10 เม.ย. 56
การส่งผลงานรับรางวัลทรงคุณค่า ของ สพฐ. OBEC AWARDS ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (อ่าน 7924) 13 ต.ค. 55
กำหนดการปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 7864) 14 ก.ย. 55
จัดกิจกรรม "อาชีพดีมีทางเลือก" วันที่ 19 กันยายน 2555 (อ่าน 7876) 14 ก.ย. 55